Nadační fond Onkos


Onkos nadační fond

MUDr. Vladimíra Stáhalová
ONKOS nadační fond
Na Truhlářce 100
181 00 Praha 8

tel: 283 840 302


Statut nadačního fondu
Statut nadačního fondu upravuje postup pro jednání orgánů nadačního fondu, pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, okmh osob, kterým je lze poskytovat, způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují, jakož i další otázky, které mají být podle zákona č. 227/1997 Sb. obsaženy v nadační listině.

K podání návrhu na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku a k dalším úkonům potřebným ke vzniku nadačního fondu, zmocňuje zřizovatele Mgr. Aleše Růžičku, advokáta. Jmenovaný je oprávněn přenést toto zmocnění na jiného advokáta, nebo advokátního koncipienta.