Nadační fond Onkos


Onkos nadační fond

MUDr. Vladimíra Stáhalová
ONKOS nadační fond
Na Truhlářce 100
181 00 Praha 8

tel: 283 840 302


 • Podpora vědeckých a výzkumných projektů týkajících se prevence, diagnostiky a léčby nádorů dospělého věku
 • Podpora a pomoc pí-i zabezpečování studia, studijní literatury, pomůcek a vytváření nových programů pregraduální a postgraduální výuky pro studenty
 • Zpracování informačních materiálů pro obyvatele Ceské republiky o rizicích nádorových onemocnění, možnostech prevence, příznacích nádorů, diagnostických a léčebných možnostech, komplikacích léčby a poléčeného sledování
 • Pořádání kurzů a seminářů pro pacienty a jejich příbuzné o diagnostice, léčbě, poléčeném sledování a rizicích nádorů
 • Přispívání ke zlepšování léčebného prostřední a jeho kultivace
 • Zpracování standardů onkologické péče pro jednotlivé diagnózy, publikace pro praktické lékaře a ambulantní onkologická zařízení
 • Podpora a pomoc při zavádění nových diagnostických a léčebných metod
 • Zpracovávání klinických dat, vyhodnocování léčebných výsledků a jejich prezentaci, spolupráci s biostatistiky
 • Podpora činnosti Ústavu radiační onkologie FN Na Bulovce a dalších onkologických pracovišt‘
 • Podpora komunikačních dovedností personálu onkologických pracovišt‘
 • Nákupy moderních diagnostických a léčebných přístrojů